Om CBD
En jordbruksprodukt som innehåller CBD har endast ökat i popularitet med tiden. Samtidigt som det är ett kontroversiellt ämne för vissa människor. På denna sida ges en överblick kring CBD för att besvara de vanligaste frågorna. Modernatur säljer endast CBD produkter som utvinns från EU godkänd industrihampa.

Vad är CBD olja?
CBD olja eller hampaolja som det också kallas för är en produkt som tillverkas från industrihampa. Den tillhör artsläktet Cannabis Sativa – men till skillnad från den cannabis som människor vanligtvis känner till där det har en berusande/euforiserande effekt. Så har CBD olja inte det. Detta eftersom det innehåller en ytterst låg koncentration av det berusade ämnet THC (under 0,2% torrvikt hampa) och en betydande koncentration av CBD som är anti-psykoaktivt. Obs våra produkter är framtagna så de är helt fria från THC.

Vad är skillnaden mellan CBD och THC
I hampaväxten finns något som kallas för cannabinoider, det är en samling ämnen som består av över 100 olika där CBD och THC är de två vanligaste cannabinoiderna. Skillnaden mellan dem båda är stora och det är klokt att skilja dem åt. Den största skillnaden är att CBD ej har någon berusande effekt jämfört med THC.
Hur tillverkas CBD olja
Det finns olika metoder att framställa CBD olja – alla har sina för- och nackdelar. Modernatur använder superkritisk CO2-extraktion och för att vi anser att den är säkrast samt för att behålla alla goda ämnen från hampaväxten.

  • Alla Modernaturs CBD/Hampa produkter är nu mera helt fria från THC samt följer EUs riktlinjer i övrigt. Det går alltså inte att bli berusad/“hög” av att använda våra produkter
  • Modernatur samarbetar endast med odlare och producenter som följer EUs regleringar. Alla CBD/Hampa produkter är tillverkad från godkänd industrihampa.
  • Samtliga CBD/Hampa Produkter genomgår kompletta labbtester – detta för att kunna tillgodose en högkvalité. Där finns även produktens specifika innehåll.
  • Använd produkterna med omtanke. Vid osäkerhet kontakta en kvalificerad rådgivare.

 
För mer info, läs vår FAQ.

Add to cart