2018-05-22 13:12
Modernatur

CBD-olja/hampaolja utvinns av hampa med höga halter av cannabidiol (CBD) och låga halter av THC, så kallad industrihampa. Växten odlas runtom i Europa och till viss del även i Sverige.

Vill du lära dig mer, klicka här