2018-05-28 05:22
Modernatur

Det enkla svaret är - Ja! 

CBD-olja tillverkas från Industrihampan vars laglighet är prövad ända in på EU-nivå. Där fastställdes det att Sverige ej kan förbjuda industrihampan då det skulle strida mot EU-rätten. 


Klicka här för att läsa en mer utförlig version