Hampaolja, vad är det?

Hampaolja är en naturlig jordbruksprodukt som utvinns från EU-godkänd industrihampa. Jordbruksprodukten innehåller något som kallas för cannabinoider. Den vanligaste cannabinoiden i dessa produkter är CBD (cannabidiol) därav namnet CBD Olja. Produkten innehåller även ytterligare nyttoämnen såsom terpener och flavanoider.

Varför ska jag använda hampaolja?

Detta är helt upp till dig. Det ModerNatur bidrar med på sin hemsida är att presentera allmän information kring ämnet. För att individer själva ska kunna bilda sin egen uppfattning huruvida Hampaolja är något för dem att integrerar i sin livstil.

Varför Hampa?

Hampa är en av mänsklighetens äldst odlade växter. Hampan är enkelt att odla och växer i stort sätt i alla klimat. Växten i sig ger en hög avkastning och jordbrukare kan dra nytta av samtliga delar av växten. Allt ifrån fröna, blommorna, bladen och stjälken. Växten innehåller ett högt antal nyttiga ämnen och dess frön är bland annat mycket populära.

Cannabinoider & ESC

Cannabinoider är en samling ämnen (+100st) som finns i rikliga mängder i hampaplantan. Upptäckten av cannabinoider under 1900-talet har fascinerat forskare, läkare och allmänheten sedan dess. Cannabinoider är huvudkomponenterna till Hampaolja, där den vanligaste cannabinoider är CBD (Cannabidiol).

Det finns två olika typer av cannabinoider.

    • Fyto-cannabinoider: Dessa kommer ifrån växter så som hampaplantan och är vad Hampaolja består av. Fyto = från en växt
    • Endo-cannabinoider: Dessa producerar kroppen själv genom det endocannabinoida systemet. Endo = Inre

Vad är det endocannabinoida systemet?

Endocannabinoida systemet är ett signalsystem som genom cannabinoider och receptorer reglerar, modulerar och har skyddande funktion i våra kroppar”.

Det är ett stort biologiskt system i kroppen som upptäcktes av den israeliska forskaren Dr. Raphael Mechoulam under 1990-talet. Det endocannabinoida systemet (ESC) främsta funktion är att upprätthålla balans (homeostas) i kroppen. ESC har möjlighet att påverka en rad andra system i kroppen såsom immunförsvaret och nervsystemet. Inuti kroppen finns cannabinoid receptorer utspridda, där de två kategorierna är uppdelade i CB1 och CB2 receptorer. Ett välfungerande endocannabinoid system är en viktig komponent för människors välmående.

Det endocannabinoidasystemet?

Anledningen till “varför hampaolja fungerar” är för att produkten innehåller något som kallas för cannabinoider. Vid konsumtion av hampaolja aktiveras kroppens endocannabinoida system genom fyto-cannabinoiderna som finns i oljan. Det är av denna simpla anledning till “varför hampaolja fungerar”.

Vad är CBD?

Den vanligaste cannabinoiden i hampaolja är CBD (cannabidiol), ett ämne som blivit mycket omtalat och framförallt populärt med tanke på dess breda potential och nytta!

Kan djur använda hampaolja?

Alla däggdjur har också ett endocannabinoid system precis som människan. Inklusive katter, hundar och hästar. Skulle ett djur vara i behov av hampaolja är det rekommenderat att ge en lägre styrka eftersom djuret ej kan kommunicera sina behov verbalt.

Är Hampaolja lagligt?

Ja, Hampaolja är lagligt! Dessa produkter är tillverkade från EU godkänd industrihampa och är att betrakta som jordbruksprodukter. Det är reglerat via EU och förutsatt att produkten innehåller sig inom ramarna, vilket bland annat innebär att produkten skall vara utvunnen av EU-godkänd industrihampa samt ha en THC Halt under 0,2% – Nu mera i Sverige måste alla CBD produkter ha 0% så med andra ord är våra CBD oljor helt THC fria.

Våra produkter från Modernatur är helt THC FRIA och fullt lagliga.

Varför är dessa produkter så populära?

En stor anledning till dessa produkters popularitet är för att de diskuteras allt flitigare bland människor runt om i världen. Lägg dessutom till att Hampaolja produceras från en av mänsklighetens mest älskade växer nämligen hampan – som har tiotusentals olika användningsområden. Slutligen innehåller produkten som sagt fyto-cannabinoider som kopplar an till vårt endocannabinoida system som har stor betydelse för oss människor.