GDPR


Senast uppdaterad: 2018-05-17


Modernatur eftersträvar att följa GDPR fullt ut och arbetar kontinuerligt med att värna om människors integritet och rättigheter.


Sammanfattning för Modernatur


Google Analytics
Modernatur använder Google Analytics för att analysera trafiken på hemsida - detta för att förstå och förbättra hemsidan för besökarna.

Nyhetsbrev

Modernatur erbjuder människor möjligheten till att prenumera på nyhetsbrev. I samband med beställningar eller i ett separat formulär. Modernatur använder tjänsten ”Mailchimp” för nyhetsbrev.

Personlig data
I samband med beställningar spar vi viss personlig data. Vi använder endast denna personliga information till att redovisa exempelvis kvitton för myndigheter som kräver detta.

Säkerhet

Modernatur värnar om säkerhet och har tillämpat metoder för att vår hemsida ska vara saker och datan skyddad. Skulle det ändå ske ett dataintrång kommer vi anmäla detta inom 72 timmar.

Ytterligare information


Google: Används för Google Adwords och Analytics.? För varje ny besökare visar vi upp information om var den här texten finns med en länk till den här sidan. Vi informerar också om att vi använder cookies.

Hur Modernatur använder informationen


Modernatur använder information. som samlas in för att kunna bedriva e-handel. För att hantera beställningar, kvitton och sammanfattning för att redovisa till myndigheter.

Analyser från hemsidan används enbart för att få sammanfattning om hur Modernaturs hemsida fungerar - detta för att göra den mer lättanvänd för användarna.

Modernatur arbetar kontinuerligt med att följa GDPR fullt ut - detta dokument uppdateras kontinuerlig.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

 

Frågor?


Kontakta IT-ansvarig på Modernatur e-postadress: info@modernatur.se