FAQ

CBD Olja är en naturlig jordbruksprodukt som utvinns från Industrihampa och innehåller rikliga mängder CBD och cannabinoider. CBD Olja kallas även för hampaolja – inte att förväxla med hampafröolja som är tillverkat från industrihampans fröer. Denna olja innehåller dessutom inte CBD.

CBD är en förkortning av Cannabidiol, som är en cannabinoid.

En cannabinoid är en samling ämnen (+100st) som finns i rikliga mängder i hampaplantan. Dessa påverkar dessutom kroppens endocannabinoida system. Det finns två typer av cannabinoider.

Fyto-cannabinoider: Dessa kommer ifrån växter så som hampaplatan. Fyto = från en växt
Endo-cannabinoider: Dessa producerar kroppen själv. Endo = Inre

Det är ett stort biologiskt system i kroppen som upptäcktes av den israeliska forskaren Dr. Raphael Mechoulam. Dess främsta funktionen av systemet är att upprätthålla (Homeostas) balans i kroppen. I kroppen finns receptorer till detta system som kallas för CB1 och CB2 receptorer. Dessa finns i stora mängder i kroppen utspridda till olika organ.
En allmän rekommendation är att börja lugnt och försiktigt och sedan öka med tiden, alla har olika förutsättningar och valet av CBD Olja är individuellt. Kontakta vår kundtjänst vid ytterligare frågor.
Anledningen till “varför CBD fungerar” är för att vi likt alla andra däggdjur har ett endocannabinoid systemet, detta system verkar genom primärt genom “cannabinoider” och “cannabinoid-receptorer”. CBD produkter innehåller cannabinoider och därmed så påverkas kroppens endocannabinoida system.
Ja. CBD Olja är att betrakta som ett naturlig jordbruksprodukt som tillverkas från hampa.
Nej. CBD olja innehåller främst CBD som är ett ämne som ej har psykoaktiv verkan. Det är att betrakta som ett naturlig jordbruksprodukt.
Detta är helt upp till dig. Det Modernatur bidrar med på sin hemsida är att presentera allmän information kring ämnen. För att individer själva ska kunna bilda sin egen uppfattning huruvida CBD olja är något för dem att integrerar i sin livstil.
De flesta djur har och ett endocannabinoid system precis som människan. Inklusive katter, hundar och hästar. Skulle ett djur vara i behov av CBD olja är det rekommenderat att dosera en lägre styrka eftersom djuret ej kan kommunicera verbalt.
Ja. Dessa produkter är tillverkade från EU godkänd industrihampa och är att betrakta som jordbruksprodukt.
CBD och THC är de vanligaste cannabinoiderna men fungerar på olika sätt. Likheten är att båda kopplar till de receptorer som utgör det endocannabinoida systemet. THC är en psykoaktiv cannabinoid och ger upphov till berusning. Detta ämne finns i mycket låg koncentration i CBD/Hampa produkter. CBD som det finns rikliga mängder av har och andra sidan har en antipsykotisk effekt, och fungera ger ej upphov till någon berusning. Studier visar även på att CBD minskar de berusande effekterna av THC.

De flesta människor blir ej testade, men för vissa är det en verklighet. Vanligtvis kollar testerna efter THC – detta innebär att man söker efter spår av THC i kroppen genom exempelvis ett urinprov. Trots att Modernaturs produkter innehåller ytterst små mängder THC (under 0,2%) så kan det fortfarande ge utslag på tester för de som konsumerat hampaprodukter. Om du ska lämna drogtest rekommenderar vi dig att tala om att du använder CBD produkter, och informera dem om att det är att betrakta som en naturlig jordbruksprodukt och är en fullt laglig produkt.

Bifoga gärna informationen som finns här: “Är CBD Olja lagligt?

CBD olja tillverkas av Industrihampa, genom att man efter skörden tillverkar CBD olja via extraktion. Det finns flera typer av extraktions metoder, de vanligaste är: olje-extraktion, alkohol-extraktion och CO2-extraktion.

Bifoga gärna informationen som finns här: “Är CBD Olja lagligt?

Hampa är en av mänsklighetens äldst odlade växter. Det är enkelt att odla och växer i stort sätt i alla klimat och behöver dessutom inte kemikalier för att klara sig.  Växer i sig ger en hög avkastning och jordbrukare kan dra nytta av samtliga delar av växten. Allt ifrån fröna, blommorna, bladen och stjälken. Växten innehåller ett högt antal nyttiga ämnen och dess frön är bland annat mycket populära.

Vill du lära dig mer: “Vad är hampa, cannabinoider och det endocannabinoida systemet?”

Bifoga gärna informationen som finns här: “Är CBD Olja lagligt?

En stor anledning till dessa produkters popularitet är för att de diskuteras allt flitigare bland människor runt om i världen. Lägg dessutom till att CBD olja produceras från en av mänsklighetens mest älskade växer nämligen hampan – som har tiotusentals olika användningsområden.