CBD Olja hög potens

CBD Olja hög potens

CBD olja som är en populär naturlig jordbruksprodukt och kommer i alla möjliga former och inte minst kvalité. I denna artikel reder vi ut begreppet kring CBD oljans höga potens.

Vad skiljer en CBD olja med hög potens från en med låg potens?

Flera faktorer spelar in i vad som skiljer en CBD olja med hög potens från en med låg potens, de primära faktorerna ska vi gå igenom nu:
Grund råvaran – CBD olja tillverkas från industrihampa, en växt med tusenåriga anor bland mänsklighetens civilisationer. Hur växten har odlats, vad det är för sort och hur den har skördat spelar alla in i att avgöra den slutliga potensen hos CBD Olja. 
Extraktions processen – Efter att hampan skördats genomgår den en extraktions process för att bilda produkten ”CBD olja” de vanligaste processerna är:

  • Superkritisk CO2 extraktion
  • Olja extraktion
  • Alkohol extraktion

Alla metoder har sina för- och nackdelar som alla speglar in på slutprodukten och hur bra den är
Extra tillsatser – Det är vanligt att tillsätta eventuella andra nyttoämnen som terpener – en samling ämnen som bestämmer växters smak och lukt – som även påverkar kroppen. Har du någonsin tänk på att vissa växter som är olika ändå kan ha en liknande lukt? Då är det terpenerna som bland annat varit i farten.

Hur köper jag CBD olja med hög potens?

Att handla av seriösa handlare är det enklaste steget.  Vad är det då som skiljer en seriös handlare från en oseriös? Först och främst är det viktigt att handlaren endast använder EU-godkänd industrihampa som grundmaterial, utöver det så är fullständiga labbrapporter enda att rekommendera för att då kunna påvisa cannabinoid innehållet i produkten

. Är du intresserad av CBD olja med hög potens så är en generell indikator att sikta på en hög procenthalt av CBD.
Modernaturs CBD produkter innehar fullständiga labbrapporter med en allt mer växande skara av nöjda och välmående kunder.

Hur tillverkas CBD olja av hög potens?

CBD olja innehåller något som kallas för cannabinoider. Dessa är en samling ämnen som kommer ifrån hampaväxten. I dagsläget finns det över 100st som människan upptäckt genom forskning. Dess ämnen vid konsumtion ansluter/påverkar ett stort biologiskt system inuti den mänskliga kroppen kallat det endocannabinoida systemet (ESC) som är en viktig del i vårat välmående, dess huvudsakliga syfte är att upprätthålla balans (sk homeostas) i kroppen.
Hampaväxten som CBD Olja kommer ifrån odlas runt om i världen och efter skörden, så genomgår den en extraktions process för att bilda produkten CBD Olja.

Det enklaste sättet att få tag på CBD olja med hög potens är att använda sig av etablerade, seriösa handlare med fullständiga labbrapporter
Kramar till alla våra kära medmänniskor.