CBD olja effekt

Effekt av CBD olja?

CBD olja utvunnet ur industrihampa har blivit en alltmer populär naturlig jordbruksprodukt runt om i världen. Människor runt om i världen delar med sig av CBD oljans positiva effekt – i denna text får du ta del av information om vad CBD olja är för något och hur det samverkar med den mänskliga kroppen.

Vad är CBD?

CBD är en förkortning på cannabidiol som är en cannabinoid (mer om den nedanför) – det är den huvudsakliga cannabinoiden/komponenten i den naturliga jordbruksprodukten CBD olja (även kallat för hampaolja) utöver CBD så finns en rad andra ämnen som nu ska förklaras något mer detaljerat.

Vad är Cannabinoider

Cannabinoider är en grupp ämnen som primärt finns i hampaväxten (Cannabis Sativa L.). Det finns över 100st olika cannabinoider, alla med sina olika egenskaper. Det är dessa ämnen som ger CBD olja sin effekt. De mest omtalade cannabinoiderna är THC som ger upphov till rus, och den andra är CBD som ur ett ytterst simplifierat perspektiv motverkar ruset av THC. Dessa två cannabinoider tillsammans med de andra är varför hampaväxten är en så pass fascinerande naturlig jordbruksprodukt.

Vad är det Endocannabinoida systemet?

Det endocannabinoida systemet (ECS) kan i korta drag förklaras som följande: Det är ett stort biologiskt system som upptäcktes först under 1900-talet av den Israeliska vetenskapsmannen Dr. Raphael Mechoulam.
ECS huvudsakliga funktion är att upprätta balans i kroppen (homeostas) och har möjlighet att påverka en rad andra biologiska system inklusive immunförsvaret och nervsystemet.

 Kroppen producerar även egna cannabinoider – dessa kallas för endo-cannabinoider, en hälsosam människa har ett fullt fungerande endocannabinoid system. Idag är människor framförallt i västvärlden inte alltid hälsosamma och har inte alltid välfungerande system. Det kan bero på stressade livsstilar, för lite sömn och ohälsosamma ämnen som intas men är bara några av de faktorer som påverkar en människas allmänna hälsa. Dessa faktorer kan göra att människors ECS ej producerar de cannabinoider som det är tänkt. 

Via CBD olja får kroppen en chans att återställa balans – vilket är ECS primära funktion, att upprätta homeostasis.
Hampaväxten producerar även cannabinoider – dessa kallas för fyto-cannabinoider och forskare har identifierat närmare 100st som alla har olika effekter. Det är dessa som primärt ger CBD oljan sin effekt. Dessa cannabinoider kopplar an till den mänskliga kroppens ECS system (likväl andra däggdjurs) och påverkar det på olika sätt. Mer och mer forskning görs ständigt på området och varje år presenteras nya fynd som är viktiga för oss.

Forskning kring CBD oljans effekt

Runt om i världen så har forskare i tiotals år bedrivit forskning på cannabinoiders effekter på den mänskliga kroppen, varje år så utkommer mer forskning gällande CBD oljans effekt. Även i media och på internet talas det mycket om hur det påverkar människor som använder denna naturliga jordbruksprodukt.
På internet finns en uppsjö av forskning att tillgå för de som är intresserade, även på Youtube finns det gott om information om CBD och cannabinoider. Inte minst rörande människors personliga berättelser kring ämnet.