Blir man hög av CBD olja?

Kan man bli hög av cbd olja?

Nej – CBD olja orsakar inget rus! I denna artikel går vi igenom huruvida man blir hög av CBD olja eller inte.

Varför blir man inte hög av cbd olja?

CBD olja innehåller något som kallas för cannabinoider. Dessa är en samling ämnen som främst återfinns i hampaväxten. Denna samling ämnen består av +100st olika cannabinoider och två av de mest omtalade är THC – som är ett psykoaktivt ämne och har en rusgivande effekt, medan CBD är ett anti-psykotiskt ämne som tvärtemot THC ej har några rusgivande egenskaper.
CBD oljan vi marknadsför innehåller ingen THC (under 0,2% för att anses laglig ur EUs regelverk) medan den innehåller en hög naturlig halt av CBD (cannabidiol). Det är tekniskt omöjlighet att bli påverkad av CBD olja – utan det är istället att betrakta som en naturlig jordbruksprodukt som används av människor runt om i världen utan att man blir hög av det!

Vad är CBD?

CBD – vars fulla namn är Cannabidiol är 1 av över 100 cannabinoider som återfinns i hampaväxten. Denna molekyl är den primära cannabinoiden som återfinns i den populära jordbruksprodukten CBD olja. De senaste åren har det skrivits allt mer om CBD olja – allt ifrån människors egna upplevelser av den till hampaindustrin och dess legalitet.
Det råder fortfarande förvirring kring huruvida man blir hög av cbd olja – då många förväxlar det med ”droghampa” (cannabis/marijuana) som är industrihampans motpart som innehåller höga halter av THC – vilket orsakar ett rus. CBD och CBD olja gör däremot ej det – utan är att betrakta som en naturlig jordbruksprodukt – Hampan innehåller naturligt mineraler, vitaminer och nyttiga fetter som t.ex omega-3.

Går det att bli hög av industrihampa?

Även här är svaret nej. Växten innehåller så pass låga halter av THC och så pass höga halter av CBD att det är tekniskt omöjligt. Från ett rent teoretiskt perspektiv skulle det krävas att man konsumerar en mängd hampa stor som en telefonstolpe på mycket kort tid för att känna något rus överhuvudtaget –  vilket i praktiken, givetvis är omöjligt.
Industrihampa är en otrolig växt med tiotusentals användningsområden, där CBD olja och liknande produkter endast är en bråkdel av vad denna växt kan producera. Från ett historiskt perspektiv har den varit nära sammanflätad med mänsklighetens utveckling där den varit en huvudkomponent i att producera exempelvis kläder, segel, mat och fibrer.
Efter att ha läst denna text hoppas ModerNatur att du fått din fråga besvarad huruvida blir man hög på CBD olja eller inte, om inte så kan vi förtydliga igen; svaret är nej.