Categories
CBD olja, Nyheter

Det enkla svaret är – Ja!

Senaste nytt:

  • 24/10/2019 | Den europeiska databasen för kosmetika la till industrihampa i sin databas. En positiv uppdatering som indikerar på att industrin är på väg åt rätt håll.
  • 18/06/2019 | Högsta domstolen meddelar att CBD-beredningar som innehåller THC inte längre är tillåtna. Trots att EU har dragit ett gränsvärde kring en max halt 0.2% när det kommer till produkter från industrihampa. Detta resulterade i att Modernatur i linje med andra företag valde att helt eliminera THC från produkterna, fram tills att en mer rättvis reglering kommer i framtiden.

Modernaturs CBD olja (Hampaolja) är laglig.

Alla våra produkter är att betrakta som lagliga, då de är anpassade både efter EUs regleringar samt Sveriges. Följande utdrag är från statens officiella utredning SOU:2016:93:

”Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis”
– Sida 30

Vad som utmärker en tillåten hampa är att den finns listad på Jordbruksverkets lista över godkända hampasorter vilket samtliga av Modernaturs produkter gör.

CBD Olja tillverkad av EU-godkänd industrihampa – 100% laglig

Förutsatt att företag följer EUs och Sveriges regleringar är industrihampa och dess produkter 100% lagliga. Faktum är att dess laglighet har blivit prövad ända upp på EU nivå där det fastställdes att Sverige ej kan förbjuda industrihampa då det skulle strida mot EU-rätten

“Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa.”
– Sida 310-311

Slutsats:  Produkter tillverkade från EU-godkänd industrihampa med ett THC värde på högst 0.2% är lagliga att odla, sälja och inneha. Observera om du själv vill odla industrihampa behöver du ansöka om ett tillstånd.

Är CBD olja/Hampaolja att betrakta som narkotika?

Nej, Modernaturs produkter är uteslutande producerade från EU-certifierad industrihampa.

“De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.”
– Sida 303

CBD olja (Hampaolja) och drogtester:

Skulle du behöva lämna drogtester kan det vara bra att informera om följande, trots att CBD/Hampaprodukter är tillåtna:

  • Informera om att du använder CBD/Hampaprodukter tillverkad från EU-certifierad industrihampa
  • Informera om att dessa produkter kan ge utslag för THC & Cannabinoider
  • Begär att använda blodprov och att det ska labb-testas, då labbtester visar mängden av de olika cannabinoiderna i ditt blod. Detta för att visa att det kommer från tillåtna produkter.

Om möjligt:

  • Ta med dig eller hänvisa till detta dokument
  • Visa labbanalysen för den aktuella produkten
  • Visa den aktuella produkten

Trots att resten av världen fortsätter att göra det enklare för dessa viktiga produkter att bli allmänt tillgängliga är Sverige långsamma, men vi på Modernatur.se är . helt övertygade om att en ljusframtid väntar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kategorier

Senaste kommentarer