Är CBD olja lagligt i Sverige -2021

Lagen om CBD olja i Sverige?

Är CBD olja lagligt i sverige 2021?

Svaret är enkelt: JA

Är CBD olja lagligt i sverige 2020?
Svaret är enkelt: JA

I denna text kommer vi gå igenom i detalj om CBD olja är lagligt, och hur det går till. Först måste vi gå in på vad CBD olja faktiskt är för något.

Vad är CBD olja?

CBD olja är ett naturlig jordbruksprodukt som produceras från industrihampa. Det är denna växt som skapat stor kontrovers då den tillhör samma släkte som ”droghampa” (cannabis/marijuana).  Men de har trots sina lika utseendet helt olika tillämpningsområden. Industrihampa som CBD olja utvinns ifrån har kultiverats av mänskligheten i tusentals år och odlats fram för industriella ändamål som matolja, fröer, fibrer och mycket mer. Faktum är att tiotusentals produkter kan produceras från denna växt. Däribland CBD-olja av olika varianter.
Medan droghampa innehåller höga halter av det psykoaktiva och i Sverige det narkotikaklassade ämnet THC – så innehåller EU certifierad industrihampa minimalt med THC (under 0,2%) men en betydande halt av CBD som är ett anti-psykotiskt ämne som blivit mycket omtalat. Pga att THC nu mera är narkotikaklassat här i Sverige även att EU:s rekommendationer vill annat så är alla våra produkter helt fria från THC!
Utöver dess två cannabinoider som THC och CBD ingår i – så finns det +100st cannabinoider till. Hur du använder CBD olja och vad som är CBD kristaller kan du läsa mer om här. För dig som är mer på jakt efter cbd salva så kan du läsa mer här.

Varför är CBD olja lagligt i Sverige 2019?

CBD-olja produceras från EU-certifierad industrihampa och är att betrakta som en jordbruksprodukt. Det är själva EU som hanterar regleringen av denna mångsidiga gröda. Den myndighet som hanterar hampaodling i Sverige är Jordbruksverket.
Nedanför är utdrag från statens officiella utredning SOU:2016:93 som tydligt visar på varför CBD olja är lagligt i Sverige 2019.
“Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt.” 

– Sida 310-311
Samtliga av Modernaturs CBD-oljor är utvunnen från industrihampa, är helt THC fria och är alltså en fullt laglig cbd olja i Sverige 2019.

Är Modernaturs CBD-olja att betrakta som narkotika?

Det enkla svaret är Nej. CBD produkter från Modernatur kommer uteslutande från EU-certifierad industrihampa med en THC halt på 0% då vi enbart har helt THC fria produkter.

Oklarheter kring är CBD olja lagligt 2020

Det har länge rått otydligheter kring lagligheten kring CBD olja, inte minst tack vare Sveriges gammalmodiga och icke effektiva reglering kring nyttoväxten hampa. Det har länge varit en s.k ”gråzon” kring CBD & Hampaprodukter. Mellan åren 2003-2007 så var all hampaodling i Sverige förbjuden. Genom påtryckningar från EU hävdes förbudet. Dessvärre ledde det till att den Svenska hampaindustrin mer eller mindre dog ut. I dagsläget håller den Svenska hampaindustrin på att explodera och blomma igen.
2018 Förbjöds 4 företag från att sälja CBD produkter – förbudet gällde endast 4 företag och det pga av att de hade medicinska påståenden på sina hemsidor och inget annat, men det skakade om branschen rejält och många företag valde då att avveckla sig
2019 Högsta domstolen meddelar att CBD-beredningar som innehåller THC inte längre är tillåtna. Trots att EU har dragit ett gränsvärde kring en max halt 0.2% när det kommer till produkter från industrihampa. Detta resulterade i att Modernatur i linje med andra företag valde att helt eliminera THC från produkterna, fram tills att en mer rättvis reglering kommer i framtiden
Huruvida CBD-olja förblir en tillåten jordbruksprodukt är upp till var och en av oss. Genom att visa din ståndpunkt kan du påverka hur framtiden blir för denna fantastiska allsidiga nyttoväxt.
ModerNatur anser att hampaväxten är en av jordens viktigaste växter med tiotusentals användningsområden och en av mänsklighetens främsta primära resurser.
CBD olja lagligt 2020 är en av årets största frågor och som säkerligen kommer vara en stor fråga även under 2021.